Kategoriler
İ

İtici pervane

Bow thruster

İtici pervane (Manoeuvring thruster)

 Deniz taşıtlarında başta veya kıçta bulunan . Konumuna göre baş iter veya kıç iter olarak adlandırılır pervane sistemi. 

Kategoriler
S

swell

Denizin kabarması

Kategoriler
Z

ZİNCİRLİK

Teknelerin bas tarafinda basaltında demir zincirlerinin
muhafaza edildigi yer.

Kategoriler
Z

ZİNCİR KALOMA

Demirlenen demirin zincirinin istenildiği kadar gemiden
denize verilmesi için verilen komut.

Kategoriler
Z

ZİNCİR GÜVERTE LOÇASI

Demir zincirinin ırgattan, güverteden zincirliğe inen ağzı.

Kategoriler
Z

ZİFOS

Kuntra kapelesinde şapkaya kadar olan direk veya çubuk
kısım.

Kategoriler
Z

ZIRH GÜVERTE

Eski zırhlı harp gemilerinde mermilerin delip geçmemesi için
konan çelik güverte.

Kategoriler
Z

ZAMAN ÇİZELGESİ

kira sözleşmesinin koşullarına göre yükleme ve boşaltmadaki
çalışma ve bekleme süreleri ile geminin varış, kalkış
zamanlarını gösteren çizelge. Dispeç ve demoraj süreleri bu
çizelgeye göre hesaplanır.

Kategoriler
Z

ZABİT

Ticaret gemilerinde kaptan ve tayfa dışında kalan güverte ve
makine personelini tanımlamaktadır.

Kategoriler
Z

Z (Zulu)

Uluslar arası işaret sancaklarından Z harfi Romorkör
istiyorum anlamına kullanılır.

Kategoriler
Y

YÜZME MERKEZİ

Geminin yüzmekte olduğu yüklü su hattı alanının ağırlık
merkezi. Geminin meyil ve trim yapma merkezi.

Kategoriler
Y

YÜRYA

Bir palanganin tirentisini veya bir halatin elle çekerken
üzerine yatarka mola vermeksizin çekmek.

Kategoriler
Y

YÜKÜN GÖNDERİLENİ

Konişmentoda belirtilen ve taşıma sözleşmesi ile yükün yada
eşyanın gönderildiği özel veya tüzel kişiler.

Kategoriler
Y

YÜKÜ GÖNDEREN

Konişmentoda belirtilen ve taşıma sözleşmesi ile yük yada
eşyayı gönderen özel veya tüzel kişiler.

Kategoriler
Y

YÜKSEK SU

Denizlerin yükselmesi alçalması sunucunda suyun yüksek
seviyesi, suyun kabarması.

Kategoriler
Y

YÜKLEYİCİ

Konişmentoda belirtilen ve taşıma sözleşmesi ile yük eşya
taşıtan özel veya tüzel kişiler.

Kategoriler
Y

YÜK PLANI

Gemiye yüklenen veya yüklenecek olan yüklerin yerlerini,
cinslerini ve ağırlıklarını gösteren plan.

Kategoriler
Y

YÜK ORDİNOSU

Gemiye yüklenmek üzere gönderilen yük gemiye alındıktan
sonra geminin ikinci kaptanı tarafından imzalanarak
yükleyiciye verilen yük alındısı.

Kategoriler
Y

YÜK GEMİSİ

Yük taşımak için inşaa edilmiş gemi.

Kategoriler
Y

YOMA

Genellikle kalin halatlara denir.

Kategoriler
Y

YOLA ELVERİŞLİLİK BELGESİ

Denize Elverişlilik Belgesine sahip olup, liman idari
sınırlarını geçerek sefer yapacak her ticaret gemisinin
limandan ayrılışında Liman Başkanlığı tarafından;
gemiadamları ile donatımı, yolcu sayısı, yükün cinsi, yakıtı,
kumanyası, can kurtarma, yangından korunma, yangın
söndürme ve seyir donanımları yükleme durumu, zorunlu
belgelerinin geçerliği bakımından, belgelerinde belirtilen
durumlarına uygunluklarının tespiti neticesinde yolculuğa
müsaade edildiğini gösteren harca tabi belgedir.

Kategoriler
Y

YELKEN

Direklere, serenlere, istiralyalara açılan ve yüzeylerine
çarpan rüzgarın etkisiyle teknenin seyrini sağlayan özel
malzemeden yapılmış dayanıklı brandalar, bezler.

Kategoriler
Y

YEKE

Dümen başına takılıp dümenin istenilen tarafa basılmasi için
kullanılan demir veya agaçtan yapılmıs kol.

Kategoriler
Y

YEDEKLEME

Hareket imkanı olmayan bir gemi veya deniz aracının başka
bir gemi tarafından çekilerek götürülmesi.

Kategoriler
Y

YASLAMAK

Bir teknenin harket kabiliyetini kaybederek, akinti veya
rüzgar etkisi ile bir rihtima veya baska bir tekne üzerine
düsmesi.

Kategoriler
Y

YARIM YOL

Gemi makinesinin yarım yolda çalıştırılması.

Kategoriler
Y

YARIM OTURAK

Kürek çekerken ayak dayanilan agaç puntal [yatay].

Kategoriler
Y

YAN YELKENİ

Yarim serenler ve gizler üzerine açilan yelkenler ile flok ve
valenalar.

Kategoriler
Y

YALPAMETRE

Geminin yaptığı yalpayı yada meyili gösteren alet, yalpa
müşüride denir.

Kategoriler
Y

YALPALIK

Pusula tasını sehpaya bağlayan ve pusulanın gemi
hareketlerinden etkilenmemesini sağlayan çemberler.

Kategoriler
Y

YALPA OMURGASI

Teknelerin yalpalamasini azaltmak için karina kismina
bastan kiça dogru uzunan omurga biçimindeki çikinti.

Kategoriler
Y

YALPA

Teknenin sancaktan iskeleye, iskeleden sancaga dalgalarin
bordadan alinmasi ile sallanmasi.

Kategoriler
Y

YAKAMOZ

Su içinde ışık biriktirebilen tek hücrelilerin yoplu yansıma
halinde ışılldaması.

Kategoriler
Y

YAKA

Yelkenlerin köşelerine ve yakalarına denir.

Kategoriler
Y

YAĞCI

Gemi makine bölümünde makine lostromosunun altında
silicinin üstünde çalışan makine personeli.

Kategoriler
Y

Y (Yankee)

Uluslararası işaret sancaklarından Y harfi Demirimi
tarıyorum anlamına kullanılır.

Kategoriler
V

VURGUN

Deniz dibindeki dalgıcın kurallara uymadanhızlı bir şekilde
su yüzeyine çıkması sonucu oluşan kısmi felç.

Kategoriler
V

VOLTA ATMAK

Zincirin demire yada iki demir zincirinin biribirine
dolaşması.

Kategoriler
V

VOLTA

Bir halatın babaya veya biteye bir kez dolastırmak, sarmak.

Kategoriler
V

VOLİ

Daire şeklindeki balık ağı.

Kategoriler
V

VLCC

Çok büyük ham petrol taşıma gemileri olup 150.000-
299.999 DWT arası kapasiteye sahip tankerlerdir.

Kategoriler
V

VİYA

Gemiyi veya tekneyi istenilen rotaya döndükten sonra,
istenilen yöne seyredilmesi için serdümene verilen komut.

Kategoriler
V

VİRA

ırgat, vinç gibi makinaları çalıştırarak bir ağırlığı kaldırmak
veya sarma yönünde çevirmek için verilen komut.

Kategoriler
V

VICTOR

Uluslararası işaret sancaklarından V harfi “yardım
istiyorum” anlamına kullanılır.

Kategoriler
V

V.H.F

Portatif telsiz telefon (radyo telefon) olan çok yüksek
frekanslı telsiz cihazının kısa yazılışı.

Kategoriler
V

VETA

Palangayı oluşturan makaraların(Bastikaların) dilleri arasında
dolaşan halat kısımları.

Kategoriler
A

VENTO

1)Bumbaları ve mataforaları bir taraftan diger tarafa dirisa
edebilmek ve sabit tutabilmek için cundalarından alınan
halatlar. 2) Bumba cundasından alınan halat.

Kategoriler
V

VELENA YELKENİ

Direkler arasındaki istiralyalar üzerine açılan üçgen
seklindeki yelkenler.

Kategoriler
A

VELEİSTRALYA YELKEN

Pruva direginden sonra gelen direk üzerine açilan yan
yelkenin sereni.

Kategoriler
V

VELEİSTRALYA

Ana puruva direklerinin üzerinde ve gerisinde bulunan yarım
serenler.

Kategoriler
V

VELEDİBARKA

Firtinali havalarda pruva ana istrelyasi üzerine açilan flok.

Kategoriler
V

VARİL

36 galon luk (159 litre) ağaç fıçı. Mancana büyüklügündeki
madeni fıçı.

Kategoriler
V

VARDAVELA PUNTELİ

Küpestelere konmus olan agaç veya demir sabit veya yatip
kalkan punteller.

Kategoriler
V

VARDAVELA HALATI

Serenlere yelkeni bağlamak için cundalar arasında gerilen
halat veya demir tel.

Kategoriler
V

VARDAVELA

Teknelerin küpestelerinde ve borda iskelelerinde personelin
korunmasi için dikilmis bulunan sabit veya yatar kalkar
puntellerin üzerine yatay olarak geçirilmis demir veya agaç
tiriz.

Kategoriler
V

VARDAMANA

1) Korunma, tutunma amacıyla donatılmış halatlar.
2)Yelkenci yüksüğü.

Kategoriler
V

VARDAKOVA

Yan mataforalara, iskelelere, gemi bordasına yanaşacak
deniz araçlarının tutunabilmeleri için gemi bordalarındab
doblin olarak sarkıtılan halatlar.

Kategoriler
V

VARDAKORDA

Gemi bünyesinde aşınmayı önlemek için gerekli yerlere
konulan ağaçlar.

Kategoriler
V

VARDABAŞO

1)Dikkatli olunması için yapılan uyarı 2) İşsiz,başıboş
dolaşan adam.

Kategoriler
V

VARDABANDIRA

Gemilerde işaret alıp vermede(işaretle haberleşmede) usta
olan kişi, İşaretçi.

Kategoriler
V

VARDA

Dikkat et, Gözetle, neta geç.

Kategoriler
V

VARAGELE

Iki nokta arasında gerilmis olan kuvvetlice bir halat üzerinde
hareket eden bir makaraya baglı sepet veya iskemle
donanımlı insan ve esya taşımak için kullanılan donanım.

Kategoriler
V

V (Victor)

Uluslar arası işaret sancaklarından V harfi Yardım isterim
anlamına kullanılır..

Kategoriler
Ü

ÜÇGEN YELKEN

Üst parçaları orsa, alt parçaları altobaşo yakasına paralel olan
üçgen yelken.

Kategoriler
Ü

ÜÇGEN BAĞI

Çımaları olmayan halatların bedenlerine yapılan bağ. Bu bağ
izbarço bağının kullanıldığı bütün işlerde kullanılır.

Kategoriler
Ü

ÜÇ KASARALI GEMİ

Başüstü(başkasara) ,Köprüüstü(ortakasara) ve
kıçüstü(kıçkasara) sı birbirine birleştirilmemiş ve ana
güverteden yüksek olan gemi tipi.

Kategoriler
U

USTURPA

Eskiden gemicileri cezalandıpmak için yapılan, ucu cevizli
örme halat.

Kategoriler
U

USTURMAÇA

Bir birinin üzerine veya rihtima yanasan teknelerin
bordalarinin göçmemesi veya boyalarinin bozulmamasi için
araya koyduklari agaç,i lastik, plastik veya halatlardan
yapilmis olan, balon, silindir biçimindeki yastik.

Kategoriler
U

USKUNDRA

Çift pervaneli gemilerde pevaneden deniz araçlarını ve yüzer
isimleri açık tutmak için, kıçta su düzeyine yakın yapılmış
olan korkuluklar. Karaya çekilen teknelere dayaklık olarak
kullanılan ağaçlar.

Kategoriler
U

USKUNA

Pruva diregi kabasorta armali, grandi diregi sübye armali iki
direkli yelkenli tekne.

Kategoriler
U

ULCC

Ultra büyük ham petrol gemileri olup 300.000 DWT üzeri
kapasiteye sahip tankerlerdir.

Kategoriler
U

UĞRAK

Geminin sefer boyunca uygulayacağı rotalar, Uğranılacak
limanlar.

Kategoriler
U

UÇKURLUK

Bir sancagın direk veya rüzgar üstü tarafindaki yakasındaki
takviye edilmesi için geçirilen beyaz renkli serit. Bu taraftaki
yakaya uçkurluk yakasi ve içinden geçirilen ve iki ucunda da
kanca bulunan salvoya da uçkurluk salvosu denir.

Kategoriler
U

U (Uniform)

Uluslararası işaret sancaklarından U harfi Tehlikeye
gidiyorsunuz anlamına kullanılır.

Kategoriler
T

TÜRKTERMAP

Türkiye Tersaneler Master Planı.

Kategoriler
T

TUGS

Türk Uluslararası Gemi Sicili.

Kategoriler
T

TRAVERS

Fırtınalı havada teknenin hırpalanmaması veya hasar
görmemesi , yelkenle seyirde ise rüzgarı verimli kullanmak
için yapılan zig zag seyir.

Kategoriler
T

TORNİSTAN

Makinenin tekneyi geri istikamette hareket ettirmek için
verilen komut.

Kategoriler
T

TONİLATO

Gemilerin iç hacimlerinin ifadesinde kullanılan 2.83 metre
küpe eşit hacim birimine denir.

Kategoriler
T

TOKA ETMEK

Bir seyi yerine kadar kaldirmak [Sancak toka etmek, isaret
toka].

Kategoriler
T

TİRİM

Geminin başı ile kıçında çektiği sular, kana rakamları
arasındaki fark.

Kategoriler
T

TIRHANDİL

İki direkli ve civadralı ege denizi tipi küçük yelkenli.

Kategoriler
T

TIRAMOLA

Yelkenle seyirde rüzgarin bir kontradan diger kontraya
alınması.

Kategoriler
T

TIRAKA

Hamakları yatılabilir duruma getirmek için baş ve ayak
taraflarına konulan ağaç.

Kategoriler
T

T.E.U

20lik kanteyner.

Kategoriler
T

TESLİM ORDİNOSU

Kaptana yükün verilmesi, teslim edilmesi için verilen ordino,
belge.

Kategoriler
T

TERSANE

Gemi yapilan fabrika, tezgah veya sanayi merkezi.

Kategoriler
T

TENTE OMURGASI

Tentenin orta kismina ve altina konulan agaç.

Kategoriler
T

TENTE

Güverteyi yagmur ve günesten korumak için güverte
üzeriene açilan branda veya baska bir malzememden
yapilmis örtü.

Kategoriler
T

TAYFA

Ticaret gemilerindeki gemiciler.

Kategoriler
T

TAVLON GÜVERTE

Çok güverteli gemilerin üsten itibaren asagiya dogru besinci
güvertesi. Eski harp gemilerine ait bir güverte kati.

Kategoriler
T

TARAK GEMISI

Limanlari ve geçitleri derinlestirmek için kepçeli olarak
yapilmis özel gemi.

Kategoriler
T

TALVEK HATTI

Bogazlarda ortadan geçtigi varsayilan hat.

Kategoriler
T

T (Tango)

Uluslar arası işaret sancaklarından T harfi Benden açık
bulununuz, çift trol çekmekteyim anlamına kullanılır.

Kategoriler
Ş

ŞİFTİNG

Bir yere bağlı, yanaşmış yada demirli olan bir
geminin yerini değiştirmek. Bir yükün yerinin
değiştirilmesi.

Kategoriler
Ş

ŞEYTAN ÇARMIHI

Iki halat arasina agaç basamaklarla yapilan bordadan
sarkitilan merdiven.

Kategoriler
Ş

ŞAPKA

Direklerin üst uçlarina geçirilmis yuvarlak tabla.

Kategoriler
Ş

ŞAMROK BAĞI

Direk cundasına, istiralya ve çarmıhları geçici olarak
bağlamak için yapılan bağ. Ortada bir halka
etrafında oluşturulan üç ilmikli bağ.

Kategoriler
Ş

ŞAMANDIRALAMAK

Denizde bir mevkiiyi şamandıra ile işaretlemek.

Kategoriler
Ş

ŞAMANDIRA

Denizde bir konumu işaret etmek, durumu belirtmek
veya gemilerin bağlama işlerinde kullanılmak üzere
denize demirlenerek konulan yüzer cisim

Kategoriler
S

SÜRME OMURGA

Salma omurga da denilebilir. [Ana omurga bedenine
açilan bir yariktan asagi yukari hareket ettirilebilen
tahta veya madeni levha seklindeki omurga olup
yelkenliteknelerde yelkenle seyir aninda
devrilmemek veya rüzgar altina düsmemek için
kullanilir]

Kategoriler
S

SÜRASTARYA

Geminin yükleme yada boşaltılması için anlaşılmış
olan günlerin aşılması ve bunun için ödenen
tazminat.

Kategoriler
S

SÜLYEN BOYA

Yeni konan yada raspa edildikten sonra temizlenmis
olan çelik veya demir saçlar üzerine koruyucu bir
astar olarak sürülen genellikle kirmizi renkteki boya

Kategoriler
S

SÜBYE ARMALI

Direklerinde seren yelkenleri olmayip sadece yan
yelkenleri bulunan tekneler.

Kategoriler
S

SÜBYE

Hafif işlerde kullanılan sabit bir tornadan geçen ve
bir halattan oluşan kamçılı donanım.

Kategoriler
S

SUGA ETMEK

Vira edip sıkıştırmak. (Suga kastanyola, suga civata
vb).

Kategoriler
S

SU HATTI

Teknenin gövdesinde islak yüzeyle kuru yüzeyi
arasinda meydana gelen çizgi.

Kategoriler
S

SOĞRA [SOKRA]

Armuz kaplamada, kısa gelen kaplama tahtalarının
uçlarının birlestigi yerdeki çizgi.

Kategoriler
S

SİYA KÜREK

Kürek çekerekn tekneyi geriye itmek için verilen
komut.

Kategoriler
S

SİS KAMPANASI

Demirde veya samandrada yatan gemilerin siste
mevkilerini belirtmek için çaldiklari kampana.

Kategoriler
S

SİS İŞARETİ

Siste seyir halindeki gemilerin birbirlerine
durumlarini belirtmek üzere düdükle verdikleri
isaret.

Kategoriler
S

SİNTİNE

Bir teknenin su altinda kalan islak kisminin iç
tarafidir.

Kategoriler
S

SİLYON FENERİ

Gece ve karanlikta gemilerin seyir halindeyken
pruva ve grandi direkleri cundalarinda yaktiklari
ufkun 20 kertelik bir sahasindan berrak havada en az
5 milden görülebilen ve pruvadaki grandiye nazaran
daha asagida olan fenerlerdir. (Beyaz renklidirler).

Kategoriler
S

SIĞ SU

Denizin (genellikle sahil kismina yakin) herhangi bir
kisminda teknelerin seyretmelerine uygun
olmayacak sekilde az su bulunan pek derin olmayan
yerlere denir.

Kategoriler
S

SERVİS GEMİLERİ

Römorkör, tarak gemileri, SAR-karakol, çevre
temizlik, acente ve ikmal tekneleridir.

Kategoriler
S

SEREN YAKASI

Yelkenlerin serene baglı üst kısımları. (matafyon
yakası).

Kategoriler
S

SEREN

Direkler üzerinde yelken açmak için ve isaret
çekmek için yatay olarak baglanmis gönder.

Kategoriler
S

SELVİÇE

Yelkenli bir gemi armasindaki hareketli halatlar.

Kategoriler
S

SAVLO

Sancak çekmek için kullanilan 1,5 burgatalik ince
halat

Kategoriler
S

SANCAK GÖNDERİ

Kiç tarafa güverteden sancak çekmek için dikilmis
gönder.

Kategoriler
S

SANCAK ALABANDA

Dümenin sancak tarafa dogru en çok basilabilmesi
için verilen emir.

Kategoriler
S

SANCAK

1) Bayrak, Bandıra 2) teknenin sag yarısı, sag tarafi.

Kategoriler
S

SALPA

Demirin deniz dibinden kurtulmasi, agirligini zincire
binmesi.

Kategoriler
S

SALMAK

Geminin demir üzerinde gezmesi.

Kategoriler
S

SALMA OMURGA

Yelkenli bir teknede içerden indirilip kaldirilan
madeni veya agaç levha.

Kategoriler
S

SALMA

Bir teknenin rüzgara veya akintiya bagli olarak
dönmesi.

Kategoriler
S

SAKAL

Gemi karinasında oluşan yosun,deniz
kabukları,midye v.b

Kategoriler
S

SAHANLIK

Kıyıdan denize doğru ortalama 200 metre derinliği
olan kıyı kesimi.

Kategoriler
S

SAĞNAK

Rüzgarin eserken birdenbire siddetli esmesi.

Kategoriler
S

SAĞA DEVİRLİ

Gemi ileri hareket ettiğinde, pervanenin üst kanadı
sancak tarafa dönen pervane.

Kategoriler
S

SAFRA TANKI

Safra suyunun alındığı tanklar.

Kategoriler
S

SAFRA OMURGA

Yelkenli teknelerde denge için kullanılan omurga
ağırlığı.

Kategoriler
S

SAFRA

Bir teknede denge saglanmasi için sintinesine konan
agirlik.

Kategoriler
S

S (Sierra)

Uluslar arası işaret sancaklarından S harfi
Makinelerim geri çalışıyoranlamına kullanılır.

Kategoriler
R

RÜZGARDAN AÇMAK

Rüzgarın estiği yönden uzaklaşmak.

Kategoriler
R

RÜZGARDA EĞLENDİRMEK

1) Rüzgarın ve denizlerin etkisiyle ilerleyemeyen
gemi 2) Rüzgarı başa alıp tekneyi durdurmak.

Kategoriler
R

RÜZGARA YAKLAŞMA

Rüzgarın esdiği yöne yaklaşmak.

Kategoriler
R

RÜZGARA YAKIN

Rüzgarın geldiği yöne yakın.

Kategoriler
R

RÜZGARA BAŞ TUTMAK

Yelkenli bir teknenin rüzgar altına düşmemesi.

Kategoriler
R

RÜZGAR YAKASI

Bir yelkende rüzgarin estigi taraftaki yaka.

Kategoriler
R

RÜZGAR ÜSTÜNE KAÇMAK

Yelkenle yapılan seyirde rüzgarın geldiği yöne
yaklaşmak.

Kategoriler
R

RÜZGAR ÜSTÜNE ÇIKMAK

Rüzgarın geldiği yöne doğru seyretmek.

Kategoriler
R

RÜZGAR ÜSTÜ YALPASI

Rüzgarın etkisiyle geminin rüzgar üstüne doğru
yaptığı yalpa.

Kategoriler
R

RÜZGAR ÜSTÜ KIYISI

Teknenin rüzgar üstü tarafında kalan kıyı, sahil.

Kategoriler
R

RÜZGAR ÜSTÜ DEMİRİ

Demirde olan bir geminin rüzgar üstünde olan
demiri.

Kategoriler
R

RÜZGAR ÜSTÜ

Rüzgarın estiği yön.

Kategoriler
R

RÜZGAR GÜLÜ

Haritalarda gerçek ve manyetik kuzeyi gösteren, 360
dereceye bölünmüş pusula kartı çizelgesi. Harita
üzerindeki rotalar bu kart üzerinden ölçülür ve doğal
manyetik sapma (variation) rüzgar gülünün üzerinde
yazılı bulunan değere göre hesaplanır.

Kategoriler
R

RÜZGAR DÜZELTMESİ

Rüzgarın teknenin rotası üzerindeki etkisini ortadan
kaldırmak için rota üzerinde yapılan düzeltme
değeri.

Kategoriler
R

RÜZGAR BOŞALTMAK

Yelkenden rüzgarı çıkartmak.

Kategoriler
R

RÜZGAR BEKLEYEN

Rüzgar olmaması sebebiyle limanda bekleyen
yelkenli tekne.

Kategoriler
R

RÜZGAR ALTINA DÜŞME

Teknenin rüzgar etkisi ile rüzgar altına hareket
etmesi, kaçması, kayması.

Kategoriler
R

RÜZGAR ALTINA BAYILMAK

Denizlerin etkisiyle teknenin rüzgarın geldiği tarafa
yatması.

Kategoriler
R

RÜZGAR ALTI SAHİLİ

Rüzgarın geldiği yöne bakan kıyı.

Kategoriler
R

RÜZGAR ALTI DEMİRİ

Rüzgar altına atılan veya atıldıktan sonra
rüzgaraltında kalan demir.

Kategoriler
R

RÜZGAR ALTI BORDASI

Bir teknenin rüzgar almayan tarafi, bordası.

Kategoriler
R

RÜZGAR ALTI

1) Rüzgarın geldiği yönün tersi. Rüzgarın gittiği
yön. 2) Rüzgarın etkisi altında kalan bölge.

Kategoriler
R

RÜSVET GÜVERTE

Yolcu gemilerinde filikaların üzerine oturtulduğu
kalastraların bulunduğu güverte.

Kategoriler
R

RÜÇHAN HAKKI

Yük bağlantılarının bazı durumlarında donatanların,
gemi işleticilerinin öncelik hakkı.

Kategoriler
R

RUBA ETMEK

Yelkenle rüzgari basa alarak tekneyi geriletmek.

Kategoriler
R

ROTAYA ALMAK

Gemiyi gideceği rotaya almak. Geminin puruvasını
gideceği rotaya getirmek ve bu rotada devam etmek.

Kategoriler
R

ROTA HATTI

Geminin gitmesi istenilen yer ile bulunduğu yeri
emniyet de dikkate alarak birleştiren çizgi.

Kategoriler
R

ROTA

Geminin istenilen yere, mevkiye varabilmesi için
takip etmesi istenilen izin bulunduğu meridyenle
yaptığı açı .

Kategoriler
R

RO-RO GEMİ

Tekerlekli olan kendi hareket kabilyetiyle kendi
giren, kendi çıkan araçları taşıyan gemi.

Kategoriler
R

ROPAX

Tekerlekli araç ve yolcu gemisi

Kategoriler
R

ROMORKÖR

Özellikle liman hizmetlerinde, yedekleme, kurtarma
yardım ve bütük gemilerin limana yanaşma ve
kalkışlarında kullanılan küçük hacimli fakat beygir
gücü ve manevra yeteneği bakımından üstün
özelliklere sahip deniz aracı.

Kategoriler
R

ROLE YERLERİ

Role talimlerinde ve acil durumlarda
gemiadamlarının ve yolcuların yoplanacakları
yerler. Role istasyonları.

Kategoriler
R

ROLE TALİMİ

Gemi adamlarının acil durumlarda yapılacak işlerle
ilgili olarak belirli bir yerde toplanarak acil
durumlarda yapılması gereken konularda beceri ve
deneyim kazandırılması için yapılan alıştırma.

Kategoriler
R

ROLE ÇİZELGESİ

Role taliminde belirtilen durumlarda yapılacak işleri
ve görev dağılımları ile görevlilerin ad ve soyadını,
rütbesini, görev yerini gösteren çizelge.

Kategoriler
R

RODA ETMEK

Açılmış olan halatı usulüne uygun olarak yumak
gibi üst üste yığmak.

Kategoriler
R

RODA

Kullanilmamis, açilmamis nebati halat sargisi.

Kategoriler
R

RİLİ ÇEMBERİ

Rili çarmıklarının üst uçlarının bağlanması için ana
direklerin çanaklığa yakın yerlerinde bulunan
çemberlerdir.

Kategoriler
R

RİLİ ÇARMIKLARI

Ğabya çarmıklarını ana direğe bağlamak için
kullanılan kısa çarmıklar.

Kategoriler
R

RİGAVO (BAĞI)

Palangada sabit olan makaraya bağlanan halatın
çıması ve yapılan bağlamanın adı.

Kategoriler
R

RIHTIM

Deniz yada akarsu kenarlarında yolcu alabilmek,
yükleme ve boşaltma yapabilmek için yapılmış,
üzerlerinde yükleme, boşaltma, bağlama araçları ile
yolcu salonları bulunan ve deniz araçlarının yanaşa
bileceği kadar derinliğe sahip taş, beton duvarlar.

Kategoriler
R

REİS

Balıkçı, yelkenli ve küçük deniz araçlarına kaptanlık
yapan kişi.

Kategoriler
R

REFAKAT GEMİSİ