Kategoriler
A

VENTO

1)Bumbaları ve mataforaları bir taraftan diger tarafa dirisa
edebilmek ve sabit tutabilmek için cundalarından alınan
halatlar. 2) Bumba cundasından alınan halat.

Kategoriler
A

VELEİSTRALYA YELKEN

Pruva direginden sonra gelen direk üzerine açilan yan
yelkenin sereni.

Kategoriler
A

AYNALIK TAHTASI

Bir teknede kıç taraftaki havuzda oturanların
yaslandığı ve serdümenle aralarında ayırıcılık yapmak
için konulmuş olan tathta levha.

Kategoriler
A

AYNALIK

Filikalarda ve yelkenli teknelerde kıç bodoslama
üzerine konan ve dümen iğneciğinin üzerine konduğu
tahta levha. (Ayna kıçlı tekneler)

Kategoriler
A

AYI BACAĞI

Çifte yan yelkenlerinin iskotalarından birini sancak
diğerini iskele taraftan kullanarak pupadan alınan
rüzgarla yapılan seyirdir (Pupa seyiri).

Kategoriler
A

AYBOCU

Demir ırgatı geri çalıştırmak sureti ile zincirin
boşaltılması, aşagı alınması, indirilmesi.

Kategoriler
A

AYBERİ

Ayın yörüngesi üzerinde dünyaya en çok yaklaştığı
nokta.

Kategoriler
A

AVARYA

Denizde meydana gelen kazalar sonucu geminin ve
yükün uğramış olduğu hasar, kayıp ve bunlarla ilgili
olarak yapılan giderler.

Kategoriler
A

AVARA

Gemi veya bir deniz aracının yanaşık olduğu yerden
hareket edip ayrılması, açması, uzaklaşması ve bu
işlem için verilen komut .[Avara etmek]

Kategoriler
A

AŞOZ

Ahşap gemilerin omurgaları boyunca ve iki yanında, borda kaplamalarının ince kenarlarınının yerleştirilmesi için açılan üç köşeli yuva.

Kategoriler
A

AŞIRTMA (PIRAÇIRA) YELKEN

Rüzgarın durumuna göre bir taraftan diğer tarafa
sernliri ile birlikte kavança edilebilen yelken.

Kategoriler
A

ARYA

Serenlerin, yelkenin, sancağın aşağıya indirilmesi.
[Arya sancak, arya yelken]

Kategoriler
A

ARMUZ (ARMOZ)

Gemide güverte ve borda kaplama tahtalarının aralarındaki boşluk.

Kategoriler
A

ARMA

Bir geminin direkleri, yelkenleri ve serenleri ile bu
direk ve serenler üzerindeki halat, zincirlerden oluşan
ve gemi arması olarak da bilinen donanımlardır.

Kategoriler
A

APIKO


Yola çıkmaya hazırlanan bir geminin, zinciri toplayıp demirini almaya, kaldırmaya hazır olduğu, zincirin düşey duruma geldiği an.

Kategoriler
A

APAZLAMA

Bir teknenin bordasına dik olarak (kemere
istikametinde) esen rüzgar ve bu rüzgar ile yapılan
seyir.

Kategoriler
A

ANELE BAGI

Bir halatı demirin ya da şamandıranın anelesine
bağlamakta kullanılan balıkçı bağına benzer bir çesit
bağdır.

Kategoriler
A

ANELE

Hareketli demir halka, bir tarafı açık, yuvarlak bakla
şeklindeki anele, harbi ile gereken yere bağlanır ve
istenildiğinde sökülür.

Kategoriler
A

ANA OMURGA

Postaların bağlandığı, baştan kıça kadar uzanan ağaç /
demir kisim

Kategoriler
A

ANA GÜVERTE

Geminin veya teknenin üzerinde yürünen en üstteki
güvertesi.

Kategoriler
A

AMORA YAKASI

Yan yelkenlerin alt baş tarafındaki ve unda
yelkenlerin alt dış tarafındaki yakalarına denir. Direk
bedenlerine sarılı olan yan yelkenlerin direğe bağlanan
alt köşesi.

Kategoriler
A

AMORA

Trinket ve mayıstra serenlerinin açılması için verilen
komut

Kategoriler
A

ALTABAŞO

1) Bir yelkenin alt yakası, 2) Alt ve asağı anlamında
kullanılan bir deyim.

Kategoriler
A

ALESTA

Uyarı, Hazır olma anlamında kullanılır. Yapılacak bir
işin yapılması yönünde hazır olmak için verilen
komut.

Kategoriler
A

ALBERABER

Puta kürek veya alma kürek durumuna getirilmiş olan
küreklerin hep birlikte çekilmesi veya küreklerin suya
daldırılması için verilen komut.

Kategoriler
A

ALAY SANCAKLARI

Isaret sancaklari ile donatilmaya, alay sancaklarinin çekilmesi denir.

Kategoriler
A

ALARGA

Bir geminin veya deniz aracının bir yere yanaşmamış
olarak açıkta bulunması, durması, yatması.

Kategoriler
A

ALAMANATA

Sadece kıç tarafında güvertesi bulunan balıkçı teknesi.

Kategoriler
A

ALAMA KÜREK

Hep birlikte kürek çekerken çekmeyi durdurmak için
verilen emir. Bu emiri alan kürekçiler kürekleri sudan
çıkararak palalarını su yüzeyine parelel bulundurmak
üzere yatay duruma getirirler.

Kategoriler
A

ALABURA ya da alabora

Bir geminin ya da deniz aracının yan yatarak
devrilmesi veya ters dönmesi.

Kategoriler
A

ALABANDA

1)Tekne Borda kaplamalarının, levhalarının iç
yüzeyleri, 2) Dümenin 35° ye kadar bir tarafa
basilması.

Kategoriler
A

AGIZ KUŞAGI

1) Gemilerin, teknelerin Borda kaplamalarının en üstte
olanı. 2) Ağaç teknelerde armuz kaplamanin en üst
sirasi [bindirme kaplamanin da].

Kategoriler
A

AGANTA

Yisa ya da laçka edilmekte olan bir zincirin veya
halatın kısa bir zaman süresi için elde tutularak
bırakılmaması için verilen komut [Aganta iskota,
aganta borina borinata].

Kategoriler
A

ADMIRALTI DEMIR

Gemileri ve deniz araçlarını rüzgar, akıntı ve sert
denizlere karşı yerinde tutmak amacıyla kullanılan
çiposu kollarina dik ve hareketli eski sistem bir demir
cinsi.

Kategoriler
A

ADİ ISKARMOZ

Filikalarda, botlarda, patalyalarda kürekleri
kayışlıkları ile bağlamak ve kullanırken dayanaklık
etmek için küpeştelere konulan ağaç ya da madeni
çelikler.

Kategoriler
A

ADA

Sularla çevrili, sular yükseldiğinde su üstünde kalan
doğal kara parçası

Kategoriler
A

AÇILMAK

Sahilden yada deniz üzerinde bulunan herhangi bir
yerden ayrılıp uzaklaşmak.

Kategoriler
A

AÇIKTA EĞLENMEK

Bir teknenin sahilden veya iskeleden ya da limandan
açikta, kıyıdan yeterince neta olacak şekilde
demirlemeden uzakta beklemesi.

Kategoriler
A

AÇIK KİRa ANLAŞMASI

İçinde yükün cinsi ve varış limanı ya da limanları
yazılı olmayan kira anlaşması.

Kategoriler
A

AÇIK GEÇMEK

Sahilden, başka bir deniz aracından, şamandıradan
açık geçmek, neta geçmek.

Kategoriler
A

AÇIK DÜŞMEK

Herhangi bir neden ile bir mevkiden veya arzu edilen
yerden, istenilen mesafeden daha uzakta kalmak.

Kategoriler
A

AÇIK DENİZ PLATFORMU

Deniz dibi petrol ve doğal gaz araştırmaları için
kullanılan platform.

Kategoriler
A

AÇIK DENİZ GEMİSİ

Açık denizlerde çalışabilecek şekilde yapılmış ve
donatılmış gemi.

Kategoriler
A

AÇIK DENİZ

Tüm ülkelerin karasuları dışında bulunan ve
uluslararası kurallara göre hiçbir ülkeye ait olmayan tüm denizler.

Kategoriler
A

AÇIK DEMİR YERİ

Bazı rüzgarlara açık olan demir yeri, açık liman.

Kategoriler
A

AÇIK BARINAKLI GEMİ

Barınak güvertenin tonaj açıklıklarına sahip olması
nedeniyle barınak güvertenin altında kalan hacmin
gross ve net tonaj ölçümüne katılmayan gemi türüdür.

Kategoriler
A

AÇIĞA ÇIKMAK

Rıhtıma aborda veya kıçtan kara olmuş bir geminin bulunduğu yerden kalkarak daha uzaktaki bir yere demirlemek için sahilden uzaklaşması. Açığa çıkmak, fırtına veya denizler sebebiyle rahat bir şekilde barınamamasından veya rıhtımdaki işlerinin bitmiş olmasından da ileri gelebilir.

Kategoriler
A

AÇI SEKSTANTI

arita, sörvey gemilerinde yatay açı ölçmek için kullanılan özel olarak tasarlanmış alet.

Kategoriler
A

AÇEVELE

1-Serenlerin edilebildiği kadar pırasya edilmeleri 2-
Bir yere asılan, çekilen veya su üzerinde yüzdürülmek
suretiyle getirilen herhangi bir cismin bir yere
çarpmaması için yapılan donanıma “açevele tutmak”denir.

Kategoriler
A

ACENTELİK

Gemi ve yük sahiplerinin işlerini takip edebilmeleri
için yetkilendirdikleri kişilerin, acentaların yaptığı iş.

Kategoriler
A

ACENTA

Belirli sınırlar içinde bir başkasına vekalet ederek iş
bulmaya, yürütmeye, kiralamaya yetkili kişi, aracı.

Kategoriler
A

ABRAMAK

Teknenin zor hava şartlarında, değişen koşullar
karşısında, en iyi şekilde kontrol altina alınması,
komuta edilmesi anlamına gelir

Kategoriler
A

ABOSA

 Gemide hareket hâlindeki halatın veya zincirin bir an durdurulması için verilen komut.

Kategoriler
A

ABORDA

bir geminin başka bir gemiye ya da bir rıhtıma yanını vererek yanaşması.

Kategoriler
A

ABLUKA

Düşmanın başka ülkelerle ilişkisini kesmek için silahlı
kuvvetlerle sarılması. Bir liman ağzını veya kıyı
açığını üstün kuvvetlerle çevirmek, dışarı ile
ilişkilerini kesmek. Kuşatma.

Kategoriler
A

ABLİ PALANGASI

Palanga şeklindeki veya halindeki abli.

Kategoriler
A

ABLİ

Bumbaları veya yarım serenleri iki yana (sancak veya
iskeleye) çevirmek, düşey durumda tutmak ya da
ortaya alarak bağlamak için seren cundalarından
sancak veya iskeleye alınan donanımlardır.

Kategoriler
A

ABİS

okyanusların 900 metreyi aşan derinliklerine verilen ad.

Kategoriler
A

ABAŞO YAKASI

Yelkenlerin güverte tarafına bakan alt ya­kalarıdır.

Kategoriler
A

ABAŞO GABYA YELKENİ

Çift gabyalardan alttaki gabya üzerindeki yelken

Kategoriler
A

ABAŞO BABAFİNGO

Çift babafingolardan altta olan babafingo.

Kategoriler
A

ABAŞO

Aşağı veya alt anlamında kullanılan bir sözcüktür.