Kategoriler
C

CUNDA

Seren, bumba, gönder direk gibi çubukların serbest
olan ucu. Yatay serenlerin her iki ucu.

Kategoriler
C

CUMBA

Bir kısmı örten parça, Çıkıntı parça.

Kategoriler
C

CİVADRA

Yelkenli teknelerde teknenin baş bodoslamasının
hemen üzerinden dışarıya doğru eğik olarak uzatılan
ve pruva direği ile çubuklarının bağlandığı, üzerine
flok yelkenlerinin açıldığı sabit seren, bumba, çubuk.
Ana civadra, Baston ve Kontra baston dan oluşan
parçaların tümüdür.

Kategoriler
C

CEVİZ

Değişik yöntem ve tekniklerle halatların çımalarına
yapılan, halatları tutabilmek için, uzak bir mesafeye
atabilmek için (El incesi gibi) veya süs olarak yapılan
düğümler.

Kategoriler
C

CAYRO PUSULA

Yön bulmada kullanılan ve arzın mağnetik yapısından
etkilenmeyen ve hatası bilindiği ölçüde hassas yön
gösteren elektiriki bir pusula.

Kategoriler
C

CAN SİMİDİ

Gemilerde ve deniz araçlarında denize düşen kişileri
kurtarmak için çok hafif ve yüzer malzemeden
yapılmıs, yuvarlak simit biçiminde ve bir salvoya
gemiye bağlı olarak bulundurulan can kurtarma aracı.

Kategoriler
C

CAN KURTARMA ARAÇLARI

Gemide bulundurulan ve teknik özellikleri uluslar
arası kurallarla belirlenmiş olan can kurtarma araç ve
gereçlerinin tamamı. Can filikaları, can yelekleri, can
simitleri, can salları gibi.

Kategoriler
C

CAN HALATI

Emniyet ve kurtarma amacıyla kullanılmak için
donatılan halat.

Kategoriler
C

CAN FİLİKASI

Tehlikedeki bir gemiden yolcuları ve gemiadamlarını
kurtarmak için gemide bulundurulması zorunlu olan
ve bu amaç için özel olarak yapılmış, donatılmış can
kurtarma aracı

Kategoriler
C

CAMADAN BAGI

Adi camadan halatları ile donatılmış olan Randa ve
filika yelkenleri gibi yelkenlerin küçültmede
(camadana vurmada) kullanilan bir bağ çesidi.

Kategoriler
C

CAMADAN

Dört köşe (seren) yelkenlerin üst yakalarından
boğmak suretiyle yüzey alanlarının küçültülmesi.

Kategoriler
C

C ( Charlie)

Uluslar arası işaret sancaklarından C harfi Önceki
grubun anlamı olumlu olarak okunmalıdır anlamında
kullanılır.