Kategoriler
Ç

ÇÜRÜK SU

Seyir halindeki geminin dümenine yakın oluşan ve
pervane üst kanadının içinde çalıştığı su.

Kategoriler
Ç

ÇUBUK

Ana direklerin üzerine konulan ekleme direkler.

Kategoriler
Ç

ÇÖRDEK YAKASI

Randa ve pkruva yelkenlerinde seren yakalarının kıç
tarafa bakan köşeleri ,istiralya (üç köşe) yelkenlerinin
en üstteki köşeleri .(pik yakası)

Kategoriler
Ç

ÇÖRDEK HALATI

Giz cundasını kaldırmak için kullanılan halatlardan
meydana getirilen donanım.

Kategoriler
Ç

ÇİFİTA

Geminin inşası veya havuzlanması esnasında gemi
kızakta iken gemi dengesini sağlamak amacıyla
genellikle geminin baş ve kıç taraflarına konulan
payandalar.

Kategoriler
Ç

ÇIRNIK

Yaklaşık 100 Gross Ton olarak inşaa edilmiş yelkenli
tekne.

Kategoriler
Ç

ÇIRÇIL

Fıçı, varil gibi yükleri yüklemede veya tahliye etmede
kullanılan iki tarafı da kancalı olarak yapılmış sapan.

Kategoriler
Ç

ÇIPO

Özellikle admiralti demirinde bedenin üst kismindan
anelesinin altinda geçen kollara dik olarak bağlanmış
hareketli veya sabit ağaç veya metal kollar.

Kategoriler
Ç

ÇIMARIVA

1)Gemicilerin, eratın armaya çıkması için verilen
komut 2)Personelin tekne boyunca yanyana
selamlama için dizilmesi.

Kategoriler
Ç

ÇIMACI

İskeleye yada rıhtıma yanaşan, avara eden gemilerin
halatlarını alıp volta yada mola eden gemici.

Kategoriler
Ç

ÇIMA

Halat, elincesi veya yomaların uç kısmı.

Kategoriler
Ç

ÇENE

Omurga ile baş bodoslamanın birleştiği kısım.

Kategoriler
Ç

ÇARMIK

Ana direklerini ve gabya çubuklarını kapelesinden
güverteye veya küpeşteye tutturmak için her iki yan
taraflarından gerilmiş kalın halatlar.

Kategoriler
Ç

ÇAPARİZ

1)Yapılmakta olan bir işin ya da manevranın
engellenmesi.2) Demir zincirlerinin birbirine
karışması, dolaşması.

Kategoriler
Ç

ÇAMÇAK

Filika ve sandalların sintinelerinde, farş tahtalarının
altlarında biriken suları dışarıya atmak için kullanılan
metal, plastik veya ağaç dan yapılmış maşraba.

Kategoriler
Ç

ÇALPARA VALF

Bir yüzü kösele ile kaplı olabilen, geri döndürmez
özelliği olan, tek yönlü akıma müsaade eden bir valf.
Pompaların emme borularının alt ucu. Pis su
ecekterlerinin denize çıkış tarafları gibi yerlerde
kullanılan parça.

Kategoriler
Ç

ÇALIM

1) Gemilerde baş bodoslamanın omurga ile ve gemi
üst yapılarının yatay düzlem ile yaptığı açı. 2)
Geminin su kesiminin altında kalan kısmının baş ve
kıç bodoslamaya göre darlaşması, Baş tarafa doğru
olan darlaşmaya çalım, kıç tarafa doğru olan
darlaşmaya kuruz denir.

Kategoriler
Ç

ÇALIM

1) Gemilerde baş bodoslamanın omurga ile ve gemi
üst yapılarının yatay düzlem ile yaptığı açı. 2)
Geminin su kesiminin altında kalan kısmının baş ve
kıç bodoslamaya göre darlaşması, Baş tarafa doğru
olan darlaşmaya çalım, kıç tarafa doğru olan
darlaşmaya kuruz denir.