Kategoriler
L

LWT

Donatılmış kuru tekne ağırlığı, tekne ağırlığı + makine ve
teçhizat ağırlığı.

Kategoriler
L

LUMBUZ

Gemideki pencerelere verilen isim.

Kategoriler
L

LUMBAR AGIZI

Gemilere girip çikilan bordada açilan dört köse kapak.

Kategoriler
L

LPG

Sıvılaştırılmış petrol gazı

Kategoriler
L

LOYD

Gemilerin, sigortacıların ve denizcilikle ilgili tüm konularda
kontrol, idare, tescil ve sınıflandırma işlerini yürüten kuruluş.
İlk önce 1770de ingilterede kurulmuştur.

Kategoriler
L

LOSTRA

Boyama

Kategoriler
L

LOKMA

Zincirin baklalarinin ortasina takviye için konmus parça.

Kategoriler
L

LOÇA

Demir zincirinin akmasi için açilmis deliklere geçirilmis madeni
oluk.

Kategoriler
L

LNG

Sıvılaştırılmış doğal gaz.

Kategoriler
L

L(Lima)

Uluslararası işaret sancaklarından L harfi geminizi derhal
durdurunuz anlamında kullanılır.

Kategoriler
L

LİVAR

Balikçi teknesinde baliklarin taze kalmasi için alt tarafi denizle
ilgili tahta havuz.

Kategoriler
L

LİMAN ÇIKIŞ BELGESİ

Denize Elverişlilik Belgesine sahip olup, liman idari sınırlarını
geçerek sefer yapacak her ticaret gemisinin limandan ayrılışında
Liman Başkanlığı tarafından; gemiadamları ile donatımı, yolcu
sayısı, yükün cinsi, yakıtı, kumanyası, can kurtarma, yangından
korunma, yangın söndürme ve seyir donanımları yükleme
durumu, zorunlu belgelerinin geçerliği bakımından, belgelerinde
belirtilen durumlarına uygunluklarının tespiti neticesinde
yolculuğa müsaade edildiğini gösteren harca tabi belgedir.

Kategoriler
L

LİMAN

Gemilerin Güvenlikli olarak yük ve yolcu alıp verebilecekleri,
yada kalabilecekleri, barınabilecekleridoğal yada yapay deniz
yeri.

Kategoriler
L

LİGADORA

Üçten dokuza kadar sayıda tellerin sağa bükülmesi ile yapılan
tirnele türüdür. Piyan bağlamak ve façuna yapmakta kullanılır.
Likatura da denir.

Kategoriler
L

LİGA

Üç deniz millik mesafe. Camadan vur emri.

Kategoriler
L

LİFTİN USKURU

Dönger,Gergi. İki ucuna bağlanan halat ve zincirleri
döndürüldükçe geren eleman. Donanılmları germek ve yükleri
bağlamak için kullanılır.

Kategoriler
L

LIMBO

Bir seyin bir taraftan diger tarfa aktarilmasi. (Marmara etmek
sadece sivi içindir.)

Kategoriler
L

LIF

Nebati halatin yapildigi malzemenin en ince parçasi.

Kategoriler
L

LEŞ BAĞI

Su üzerinde yüzen ve erişilmesi olanaksız olan bir cisme atılan
ve çekildikce sıkışan izbarço bağı.

Kategoriler
L

LEŞ

Enkaz. Gemi leşi. Kurtarılması ekonomik olmayan ve kaza
yaptığı yerde bırakılan kazazede gemi

Kategoriler
L

LDT

Geminin Boş Ağırlığı.

Kategoriler
L

LAZİMECİ

Gemi gereçlerini satan depo, dükkan.

Kategoriler
L

LAYTER

Hafifletici,aktarmacı deniz aracı.Genellikle makineli,az su
çeken geniş karinalı, yaklaşık olarak 250 ton yük taşıyabilen
deniz aracı.

Kategoriler
L

LAVRA DELIGI

Bir teknenin içindeki suyu askiya alip bosaltmak için açilmis
delik. (Genellikle kiç tarafta havuzlugun altindaki kruzlu yerde).

Kategoriler
L

LAVRA

Giz undasını kaldırmak için çubuk içine kandilisaların
donanması için açılan dilli bastikalardır.

Kategoriler
L

LAVA YOMASI

Çekme işinde kullanılan halat, yoma.

Kategoriler
L

LAVA

Çek,boş al. Bir yere yanaşacak bir teknenin kürek çekmeden,
elle tanaşılacak yer tutulmak suretiyle yanaştırılması için verilen
komut.

Kategoriler
L

LARMO

Floklarin açildigi istralya. ( Bazen flok larmosu da denilir).

Kategoriler
L

LANTİYE

.

Kaldırılmakta veya indirilmekte olan bir cismin düzgün olarak
inip lalkmasını sağlamak amacıyla cisme vurulan halat yada
zincir tıraka, Zincir yada halat üzerine vurulan ve esnekliği
sağlayan parça halat.


Kategoriler
L

LANGA LUNGA

Küçük ağaç kıyı yeknelerinde kullanılan ilkel ırgat. Karşılıklıu
iki kişinin kolları sıra ile hareket ettirmesi sonucu demir
zinirinin sarıldığı kütüğün döndürülmesi sonucu demirin vira
edilmesi sağlanır.

Kategoriler
L

LALE HALATI

Dümenlerin denizli havalarda düsüp kaybolmamasi için dümen
yelpazesinden geçip teknenin kiçina baglanan bir ince savlo.

Kategoriler
L

LAGON

Denizle birleşimi olan ve etrafı kara ile çevrili sığ su, göl. Açık
denize doğru bir mercan kayalığı ile kapatılan su örtüsü.

Kategoriler
L

LAÇKA (LAŞKA)

Boş yada boşalmış anlamının yanı sıra koyver, bırak Bosver,
bosalt anlaminda kullanılır.