Kategoriler
N

NOTOFON

Sis işareti olarak yüksek ses veren ve elektrikle çalışan alet.

Kategoriler
N

NİSBİ ROTA

Diğer bir geminin rotasına göre gidilen rota.

Kategoriler
N

NİSBİ KERTERİZ

Bulunduğumuz mevki ile, belli maddeyi birleştiren hattın rota
ile yapacağı açıdır. Puruvadan yada pupadan sancak ve iskeleye
doğru yada bordadan sancak ve ya iskeleye doğru okunur.

Kategoriler
N

NEVCET

Hamak sarilan incelere denir.

Kategoriler
N

NETA

Muntazam, düzgün, tertipli veya emniyetli anlamına gelir.

Kategoriler
N

NAVLUN POLİÇESİ

Navlun için yapılan sigorta poliçesi.

Kategoriler
N

NAVLUN

Yük sahiplerinin ( taşıtanın) gemi sahibine (taşıyana) taşıma
karşılığında ödedikleri taşıma ücreti.

Kategoriler
N

N (November)

Uluslar arası işaret sancaklarından N harfi olumsuz yada evvelki
grubun anlamı olumsuz olarak okunmalıdır anlamında kullanılır.