Kategoriler
R

RÜZGARDAN AÇMAK

Rüzgarın estiği yönden uzaklaşmak.

Kategoriler
R

RÜZGARDA EĞLENDİRMEK

1) Rüzgarın ve denizlerin etkisiyle ilerleyemeyen
gemi 2) Rüzgarı başa alıp tekneyi durdurmak.

Kategoriler
R

RÜZGARA YAKLAŞMA

Rüzgarın esdiği yöne yaklaşmak.

Kategoriler
R

RÜZGARA YAKIN

Rüzgarın geldiği yöne yakın.

Kategoriler
R

RÜZGARA BAŞ TUTMAK

Yelkenli bir teknenin rüzgar altına düşmemesi.

Kategoriler
R

RÜZGAR YAKASI

Bir yelkende rüzgarin estigi taraftaki yaka.

Kategoriler
R

RÜZGAR ÜSTÜNE KAÇMAK

Yelkenle yapılan seyirde rüzgarın geldiği yöne
yaklaşmak.

Kategoriler
R

RÜZGAR ÜSTÜNE ÇIKMAK

Rüzgarın geldiği yöne doğru seyretmek.

Kategoriler
R

RÜZGAR ÜSTÜ YALPASI

Rüzgarın etkisiyle geminin rüzgar üstüne doğru
yaptığı yalpa.

Kategoriler
R

RÜZGAR ÜSTÜ KIYISI

Teknenin rüzgar üstü tarafında kalan kıyı, sahil.

Kategoriler
R

RÜZGAR ÜSTÜ DEMİRİ

Demirde olan bir geminin rüzgar üstünde olan
demiri.

Kategoriler
R

RÜZGAR ÜSTÜ

Rüzgarın estiği yön.

Kategoriler
R

RÜZGAR GÜLÜ

Haritalarda gerçek ve manyetik kuzeyi gösteren, 360
dereceye bölünmüş pusula kartı çizelgesi. Harita
üzerindeki rotalar bu kart üzerinden ölçülür ve doğal
manyetik sapma (variation) rüzgar gülünün üzerinde
yazılı bulunan değere göre hesaplanır.

Kategoriler
R

RÜZGAR DÜZELTMESİ

Rüzgarın teknenin rotası üzerindeki etkisini ortadan
kaldırmak için rota üzerinde yapılan düzeltme
değeri.

Kategoriler
R

RÜZGAR BOŞALTMAK

Yelkenden rüzgarı çıkartmak.

Kategoriler
R

RÜZGAR BEKLEYEN

Rüzgar olmaması sebebiyle limanda bekleyen
yelkenli tekne.

Kategoriler
R

RÜZGAR ALTINA DÜŞME

Teknenin rüzgar etkisi ile rüzgar altına hareket
etmesi, kaçması, kayması.

Kategoriler
R

RÜZGAR ALTINA BAYILMAK

Denizlerin etkisiyle teknenin rüzgarın geldiği tarafa
yatması.

Kategoriler
R

RÜZGAR ALTI SAHİLİ

Rüzgarın geldiği yöne bakan kıyı.

Kategoriler
R

RÜZGAR ALTI DEMİRİ

Rüzgar altına atılan veya atıldıktan sonra
rüzgaraltında kalan demir.

Kategoriler
R

RÜZGAR ALTI BORDASI

Bir teknenin rüzgar almayan tarafi, bordası.

Kategoriler
R

RÜZGAR ALTI

1) Rüzgarın geldiği yönün tersi. Rüzgarın gittiği
yön. 2) Rüzgarın etkisi altında kalan bölge.

Kategoriler
R

RÜSVET GÜVERTE

Yolcu gemilerinde filikaların üzerine oturtulduğu
kalastraların bulunduğu güverte.

Kategoriler
R

RÜÇHAN HAKKI

Yük bağlantılarının bazı durumlarında donatanların,
gemi işleticilerinin öncelik hakkı.

Kategoriler
R

RUBA ETMEK

Yelkenle rüzgari basa alarak tekneyi geriletmek.

Kategoriler
R

ROTAYA ALMAK

Gemiyi gideceği rotaya almak. Geminin puruvasını
gideceği rotaya getirmek ve bu rotada devam etmek.

Kategoriler
R

ROTA HATTI

Geminin gitmesi istenilen yer ile bulunduğu yeri
emniyet de dikkate alarak birleştiren çizgi.

Kategoriler
R

ROTA

Geminin istenilen yere, mevkiye varabilmesi için
takip etmesi istenilen izin bulunduğu meridyenle
yaptığı açı .

Kategoriler
R

RO-RO GEMİ

Tekerlekli olan kendi hareket kabilyetiyle kendi
giren, kendi çıkan araçları taşıyan gemi.

Kategoriler
R

ROPAX

Tekerlekli araç ve yolcu gemisi

Kategoriler
R

ROMORKÖR

Özellikle liman hizmetlerinde, yedekleme, kurtarma
yardım ve bütük gemilerin limana yanaşma ve
kalkışlarında kullanılan küçük hacimli fakat beygir
gücü ve manevra yeteneği bakımından üstün
özelliklere sahip deniz aracı.

Kategoriler
R

ROLE YERLERİ

Role talimlerinde ve acil durumlarda
gemiadamlarının ve yolcuların yoplanacakları
yerler. Role istasyonları.

Kategoriler
R

ROLE TALİMİ

Gemi adamlarının acil durumlarda yapılacak işlerle
ilgili olarak belirli bir yerde toplanarak acil
durumlarda yapılması gereken konularda beceri ve
deneyim kazandırılması için yapılan alıştırma.

Kategoriler
R

ROLE ÇİZELGESİ

Role taliminde belirtilen durumlarda yapılacak işleri
ve görev dağılımları ile görevlilerin ad ve soyadını,
rütbesini, görev yerini gösteren çizelge.

Kategoriler
R

RODA ETMEK

Açılmış olan halatı usulüne uygun olarak yumak
gibi üst üste yığmak.

Kategoriler
R

RODA

Kullanilmamis, açilmamis nebati halat sargisi.

Kategoriler
R

RİLİ ÇEMBERİ

Rili çarmıklarının üst uçlarının bağlanması için ana
direklerin çanaklığa yakın yerlerinde bulunan
çemberlerdir.

Kategoriler
R

RİLİ ÇARMIKLARI

Ğabya çarmıklarını ana direğe bağlamak için
kullanılan kısa çarmıklar.

Kategoriler
R

RİGAVO (BAĞI)

Palangada sabit olan makaraya bağlanan halatın
çıması ve yapılan bağlamanın adı.

Kategoriler
R

RIHTIM

Deniz yada akarsu kenarlarında yolcu alabilmek,
yükleme ve boşaltma yapabilmek için yapılmış,
üzerlerinde yükleme, boşaltma, bağlama araçları ile
yolcu salonları bulunan ve deniz araçlarının yanaşa
bileceği kadar derinliğe sahip taş, beton duvarlar.

Kategoriler
R

REİS

Balıkçı, yelkenli ve küçük deniz araçlarına kaptanlık
yapan kişi.

Kategoriler
R

REFAKAT GEMİSİ

Koruma amacıyla başka bir gemi yada konvoyla
beraber seyreden gemi.

Kategoriler
R

RANDA YELKENİ ÇÖRDEK HALATI

Randa yelkeninin altabaşo yakasını açma ve
toplamada kullanılan selviçe.

Kategoriler
R

RANDA YELKENI

Yelkenli bir teknede en geride bulunan yan yelkeni.

Kategoriler
R

RANDA YASTIĞI

Randa yelkeninin kullanılmadığı zamanlarda
bumbanın üzerine konulduğu yastık.

Kategoriler
R

RANDA KUNTRA İSKOTASI

Randa yelkeninin iskota yakasını toplayan halat.

Kategoriler
R

RANDA İSTİNGASI

Randa yelkenini boğup sarmak için kullanılan
halatlar.

Kategoriler
R

RANDA İSKOTASI

Randanın iskota yakasını bumbanın cundasına
germek için bumbanın cundasında bulunan
bastikadan donatılarak iskota yakasına bağlanan
halat.

Kategoriler
R

RANDA GİZİ ABLİSİ

Randa gizine kumanda eden abli.

Kategoriler
R

RANDA GİZİ

Randa yelkeninin üzerine açıldığı giz.

Kategoriler
R

RANDA

Yelkenli bir teknede en geride bulunan yan yelkeni.

Kategoriler
R

RAHNE KAPAMA

Bkz. Yara savunma.

Kategoriler
R

RAHNE

Gemilerin su kesimlerinin altında kalan yerlerde
çatışma, mermi yada başka nedenlerden dolayı
açılan yaralar, delikler, yarıklar.

Kategoriler
R

RADYO BIKIN

Gemilerin özellikle açık denizlerde mevkiilerini
bulmak için yayın yapan, haritalarda yerleri ve
yönleri belli olan radyo vericileridir.

Kategoriler
R

RADANSA

Halatlarn çımalarında kasa yapmakta kullanılan
madeni halka biçimindeki malzeme.

Kategoriler
R

RACON

Radar dalgalarını yansıtıcısının kısa yazılışı.