Kategoriler
V

VURGUN

Deniz dibindeki dalgıcın kurallara uymadanhızlı bir şekilde
su yüzeyine çıkması sonucu oluşan kısmi felç.

Kategoriler
V

VOLTA ATMAK

Zincirin demire yada iki demir zincirinin biribirine
dolaşması.

Kategoriler
V

VOLTA

Bir halatın babaya veya biteye bir kez dolastırmak, sarmak.

Kategoriler
V

VOLİ

Daire şeklindeki balık ağı.

Kategoriler
V

VLCC

Çok büyük ham petrol taşıma gemileri olup 150.000-
299.999 DWT arası kapasiteye sahip tankerlerdir.

Kategoriler
V

VİYA

Gemiyi veya tekneyi istenilen rotaya döndükten sonra,
istenilen yöne seyredilmesi için serdümene verilen komut.

Kategoriler
V

VİRA

ırgat, vinç gibi makinaları çalıştırarak bir ağırlığı kaldırmak
veya sarma yönünde çevirmek için verilen komut.

Kategoriler
V

VICTOR

Uluslararası işaret sancaklarından V harfi “yardım
istiyorum” anlamına kullanılır.

Kategoriler
V

V.H.F

Portatif telsiz telefon (radyo telefon) olan çok yüksek
frekanslı telsiz cihazının kısa yazılışı.

Kategoriler
V

VETA

Palangayı oluşturan makaraların(Bastikaların) dilleri arasında
dolaşan halat kısımları.

Kategoriler
V

VELENA YELKENİ

Direkler arasındaki istiralyalar üzerine açılan üçgen
seklindeki yelkenler.

Kategoriler
V

VELEİSTRALYA

Ana puruva direklerinin üzerinde ve gerisinde bulunan yarım
serenler.

Kategoriler
V

VELEDİBARKA

Firtinali havalarda pruva ana istrelyasi üzerine açilan flok.

Kategoriler
V

VARİL

36 galon luk (159 litre) ağaç fıçı. Mancana büyüklügündeki
madeni fıçı.

Kategoriler
V

VARDAVELA PUNTELİ

Küpestelere konmus olan agaç veya demir sabit veya yatip
kalkan punteller.

Kategoriler
V

VARDAVELA HALATI

Serenlere yelkeni bağlamak için cundalar arasında gerilen
halat veya demir tel.

Kategoriler
V

VARDAVELA

Teknelerin küpestelerinde ve borda iskelelerinde personelin
korunmasi için dikilmis bulunan sabit veya yatar kalkar
puntellerin üzerine yatay olarak geçirilmis demir veya agaç
tiriz.

Kategoriler
V

VARDAMANA

1) Korunma, tutunma amacıyla donatılmış halatlar.
2)Yelkenci yüksüğü.

Kategoriler
V

VARDAKOVA

Yan mataforalara, iskelelere, gemi bordasına yanaşacak
deniz araçlarının tutunabilmeleri için gemi bordalarındab
doblin olarak sarkıtılan halatlar.

Kategoriler
V

VARDAKORDA

Gemi bünyesinde aşınmayı önlemek için gerekli yerlere
konulan ağaçlar.

Kategoriler
V

VARDABAŞO

1)Dikkatli olunması için yapılan uyarı 2) İşsiz,başıboş
dolaşan adam.

Kategoriler
V

VARDABANDIRA

Gemilerde işaret alıp vermede(işaretle haberleşmede) usta
olan kişi, İşaretçi.

Kategoriler
V

VARDA

Dikkat et, Gözetle, neta geç.

Kategoriler
V

VARAGELE

Iki nokta arasında gerilmis olan kuvvetlice bir halat üzerinde
hareket eden bir makaraya baglı sepet veya iskemle
donanımlı insan ve esya taşımak için kullanılan donanım.

Kategoriler
V

V (Victor)

Uluslar arası işaret sancaklarından V harfi Yardım isterim
anlamına kullanılır..