Kategoriler
Y

YÜZME MERKEZİ

Geminin yüzmekte olduğu yüklü su hattı alanının ağırlık
merkezi. Geminin meyil ve trim yapma merkezi.

Kategoriler
Y

YÜRYA

Bir palanganin tirentisini veya bir halatin elle çekerken
üzerine yatarka mola vermeksizin çekmek.

Kategoriler
Y

YÜKÜN GÖNDERİLENİ

Konişmentoda belirtilen ve taşıma sözleşmesi ile yükün yada
eşyanın gönderildiği özel veya tüzel kişiler.

Kategoriler
Y

YÜKÜ GÖNDEREN

Konişmentoda belirtilen ve taşıma sözleşmesi ile yük yada
eşyayı gönderen özel veya tüzel kişiler.

Kategoriler
Y

YÜKSEK SU

Denizlerin yükselmesi alçalması sunucunda suyun yüksek
seviyesi, suyun kabarması.

Kategoriler
Y

YÜKLEYİCİ

Konişmentoda belirtilen ve taşıma sözleşmesi ile yük eşya
taşıtan özel veya tüzel kişiler.

Kategoriler
Y

YÜK PLANI

Gemiye yüklenen veya yüklenecek olan yüklerin yerlerini,
cinslerini ve ağırlıklarını gösteren plan.

Kategoriler
Y

YÜK ORDİNOSU

Gemiye yüklenmek üzere gönderilen yük gemiye alındıktan
sonra geminin ikinci kaptanı tarafından imzalanarak
yükleyiciye verilen yük alındısı.

Kategoriler
Y

YÜK GEMİSİ

Yük taşımak için inşaa edilmiş gemi.

Kategoriler
Y

YOMA

Genellikle kalin halatlara denir.

Kategoriler
Y

YOLA ELVERİŞLİLİK BELGESİ

Denize Elverişlilik Belgesine sahip olup, liman idari
sınırlarını geçerek sefer yapacak her ticaret gemisinin
limandan ayrılışında Liman Başkanlığı tarafından;
gemiadamları ile donatımı, yolcu sayısı, yükün cinsi, yakıtı,
kumanyası, can kurtarma, yangından korunma, yangın
söndürme ve seyir donanımları yükleme durumu, zorunlu
belgelerinin geçerliği bakımından, belgelerinde belirtilen
durumlarına uygunluklarının tespiti neticesinde yolculuğa
müsaade edildiğini gösteren harca tabi belgedir.

Kategoriler
Y

YELKEN

Direklere, serenlere, istiralyalara açılan ve yüzeylerine
çarpan rüzgarın etkisiyle teknenin seyrini sağlayan özel
malzemeden yapılmış dayanıklı brandalar, bezler.

Kategoriler
Y

YEKE

Dümen başına takılıp dümenin istenilen tarafa basılmasi için
kullanılan demir veya agaçtan yapılmıs kol.

Kategoriler
Y

YEDEKLEME

Hareket imkanı olmayan bir gemi veya deniz aracının başka
bir gemi tarafından çekilerek götürülmesi.

Kategoriler
Y

YASLAMAK

Bir teknenin harket kabiliyetini kaybederek, akinti veya
rüzgar etkisi ile bir rihtima veya baska bir tekne üzerine
düsmesi.

Kategoriler
Y

YARIM YOL

Gemi makinesinin yarım yolda çalıştırılması.

Kategoriler
Y

YARIM OTURAK

Kürek çekerken ayak dayanilan agaç puntal [yatay].

Kategoriler
Y

YAN YELKENİ

Yarim serenler ve gizler üzerine açilan yelkenler ile flok ve
valenalar.

Kategoriler
Y

YALPAMETRE

Geminin yaptığı yalpayı yada meyili gösteren alet, yalpa
müşüride denir.

Kategoriler
Y

YALPALIK

Pusula tasını sehpaya bağlayan ve pusulanın gemi
hareketlerinden etkilenmemesini sağlayan çemberler.

Kategoriler
Y

YALPA OMURGASI

Teknelerin yalpalamasini azaltmak için karina kismina
bastan kiça dogru uzunan omurga biçimindeki çikinti.

Kategoriler
Y

YALPA

Teknenin sancaktan iskeleye, iskeleden sancaga dalgalarin
bordadan alinmasi ile sallanmasi.

Kategoriler
Y

YAKAMOZ

Su içinde ışık biriktirebilen tek hücrelilerin yoplu yansıma
halinde ışılldaması.

Kategoriler
Y

YAKA

Yelkenlerin köşelerine ve yakalarına denir.

Kategoriler
Y

YAĞCI

Gemi makine bölümünde makine lostromosunun altında
silicinin üstünde çalışan makine personeli.

Kategoriler
Y

Y (Yankee)

Uluslararası işaret sancaklarından Y harfi Demirimi
tarıyorum anlamına kullanılır.