Tekne ve Yat Çalışanları

“Tekne ve Yat Çalışanları” için 2 yanıt

Yat kaptanlarının fazla mesai ücretleri nasıl hesaplanır? Koyda demirli halde bekleyen yatta kaptan o esnada çalışmış sayılır mı veya örnek vermek gerekirse 2 gün boyunca hareket halinde olan bir yatta kaptan aralıksız çalışmış mı sayılır? Teşekkür ederim

Merhaba Umut C.

1-) İlgili Yasa :4857 sayılı İş Kanunu’nun 63. maddesinde açıkça belirtilmiştir.

Madde 63 – Genel bakımdan çalışma süresi haftada en çok kırkbeş saattir. Aksi
kararlaştırılmamışsa bu süre, işyerlerinde haftanın çalışılan günlerine eşit ölçüde bölünerek
uygulanır.

2-) Fazla mesai 4857 sayılı İş Kanunu’nun 41. maddesinde açıkça belirtilmiştir.

Fazla çalışma ücreti
Madde 41 – Ülkenin genel yararları yahut işin niteliği veya üretimin artırılması gibi
nedenlerle fazla çalışma yapılabilir. Fazla çalışma, Kanunda yazılı koşullar çerçevesinde, haftalık
kırkbeş saati aşan çalışmalardır. 63 üncü madde hükmüne göre denkleştirme esasının uygulandığı
hallerde, işçinin haftalık ortalama çalışma süresi, normal haftalık iş süresini aşmamak koşulu ile,
bazı haftalarda toplam kırkbeş saati aşsa dahi bu çalışmalar fazla çalışma sayılmaz.
Her bir saat fazla çalışma için verilecek ücret normal çalışma ücretinin saat başına düşen
miktarının yüzde elli yükseltilmesi suretiyle ödenir.

Kaynak : https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.4857.pdf

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir